Motorkerékpár A kategória az "A1" megszerzését követő 2 éven túl

Vállalási feltételek és tanulótájékoztató "A" kategóriás tanulók részére, az "A1" kategória megszerzését követő 2 éven túl
A 24/2005. (lV. 21.) GKM rendelet 2 melléklete alapján összeállítva.

1.  Képzőszerv neve: Németh László Motoros és Autósiskola
     Képzőszerv címe: 7020 Dunaföldvár Vörösmarty u. 8.
     Képzőszerv telefonszáma: 06-20-9-132-751

2.   A cég formája: egyéni vállalkozás

3.   Az iskolavezető neve: Németh László

4.   Az ügyfélfogadó helyiség címe: 7020 Dunaföldvár Vörösmarty u. 8.
      Az ügyfélfogadó telefonszáma: 06-20-9-132-751
      Az ügyfélfogadás időpontja: Kedd, Csütörtök  16:00-20:00 óráig

      Képzőszerv honlapjának címe : http://www.dmotorosiskola.hu

      Képzési engedély száma: KGHF/13995-1/2020-ITM

     

5.      Telephelyeink nincsenek.

6.      A tanfolyamra való felvétel módja: személyesen vagy telefonon történő jelentkezés.

7.      PÁV vizsgálat nem szükséges.

8.      A tanfolyamra történő felvétel feltételei:

·         24. életévét betöltötte,

·         alapfokú iskolai végzettségéről nyilatkozik hogy elvégezte, és az erről szóló bizonyítványát a képzőszerv megbízottjának - fénymásolat készítése céljából - átadta,

·         a már meglévő "A1" kategóriás vezetői engedélyét a képzőszerv megbízottjának - fénymásolat készítése céljából - átadta,

·         valamint a tanuló meghatalmazza a képzőszervet adatainak kezelésére, a tanfolyam- és vizsgaügyintézés során.

Vizsgára az a személy bocsátható, aki a tanfolyamot elvégezte, a korhatári feltételeknek megfelel, és a szükséges vizsgadíjat befizette.

A vizsgaigazolás kiállításának feltétele, hogy a tanuló a Magyar Vöröskereszt által kiállított elsősegély-nyújtási ismeretek tantárgyból szerzett sikeres vizsgával és az erről szóló dokumentummal, illetve megfelelő egészségügyi végzettséggel rendelkezzen.

9.      A tanfolyam tantárgyai:

·        Elméleti tantárgyak (és óraszámai): közlekedési ismeretek (1 óra), vezetéselmélet (1 óra), szerkezeti és ellenőrzési ismeretek (1 óra). Az elméleti oktatás előre megbeszélt időben zajlik. Az oktatási alkalom 3×45 perc tanórát tartalmaz..

·        Gyakorlati oktatás (és óraszámai): alapoktatás (4 óra), városi vezetés (4 óra), országúti vezetés (2 óra), vizsga (1 óra).

A forgalmi vizsgára bocsátás feltétele, hogy a tanuló a gyakorlati oktatás során minimum 10 órát vezessen, és ez idő alatt legalább 150 km-t tegyen meg.

10.    A tanuló motorkerékpár típusa:

·         Honda Hornet 600

                                       

11.    Az elméleti foglalkozásról hiányozni nem lehet.
Az esetlegesen bekövetkezett hiányzás esetén pótfoglalkozás beiktatása szükséges.

A gyakorlati foglalkozásról hiányozni nem lehet.
A gyakorlati oktatóval megbeszélt helyen és időben történő gyakorlati vezetésnek amennyiben akadályozó tényezői vannak, a tanuló a vezetés megkezdése előtt 24 órával köteles az oktatóját értesíteni.

12.     Tanfolyami és vizsgadíjak:

·         Elméleti (KRESZ) oktatás díja: 15000- Ft.

·         A gyakorlati oktatás díja(11X4600): 50600- Ft.

          Saját motorral (11X4100Ft): 45100Ft

·         A gyakorlati oktatás pótórájának óradíja: 3900- Ft.

·         Elméleti (KRESZ) vizsga díja: 4600- Ft.

·         Járműkezelési vizsga díja: 4700- Ft.

·         Forgalmi vizsga díja: 11000- Ft.

13.    Mentességek:
Az elsősegély-nyújtó vizsga alól mentesül az a személy, aki a 24/2005. GKM rendelet 3. melléklet 4.1.4. pontja alá tartozó végzettséggel rendelkezik, és az erről szóló okiratot bemutatja.

14.  Amennyiben a tanuló más képzőszervnél kívánja tovább folytatni a tanulmányait, tanuló áthelyező lapot kell kitöltenie három példányban, amelyet a képzőszerv az esetleges hátralékok rendezését követően hagy jóvá. Az igénybe nem vett vizsgadíj illetve szolgáltatás díját a képzőszerv a tanuló szerződésben foglaltak szerint visszafizeti.

15.   Elméleti oktatás helye: 7020 Dunaföldvár Vörösmarty u. 8.
Gyakorlati oktatás helye: Dunaújváros belterülete, és környéke.

16.   A szükség szerinti pótórákra a gyakorlati oktató tesz javaslatot, melynek díját a képzőszerv pénztárában kell befizetni, vagy utalni is lehet az alábbi számlára:                           OTP  11773535 - 00262550 Ennek díja óránként: 46

00,- Ft.

17.   A képzési engedélyt kiadó hatóság megnevezése: Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége
Címe: 8000 Székesfehérvár, Sárkeresztúri út 12.  
Telefon: 06-22-512-887

18.  A vizsgázó jogai és kötelezettségei:

·         A vizsgázónak a vizsgán pontosan, az előírt okmányok birtokában, az erkölcsi normáknak, az évszaknak és a járművezetésnek megfelelő öltözetben kell megjelennie.

·         A vizsgázónak a 10 percen túl történő késés esetén a vizsgadíj megfizetésével új vizsgaidőpontot kell kérnie.

19.  Vizsgadíjak:

·         Elméleti (KRESZ) vizsga díja: 4600- Ft.

·         Járműkezelési vizsga díja: 4700- Ft.

·         Forgalmi vizsga díja: 11000- Ft.

Ezek befizetése a képzőszerv pénztárában történik meg, a tanfolyami beiratkozással egyidejűleg,vagy utalni is lehet az alábbi számlára:                                                              OTP  11773535 - 00262550

20.  A vezetői engedély átvételével kapcsolatos előírások:

·         Valamennyi sikeres vizsga elvégzését követően, három munkanap elteltével a Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége a vizsgázó, vagy valamely családtagja részére átadja a vizsgaigazolást, meghatalmazással.

·       

Induló tanfolyamok
KRESZ tanulás otthon
Dunaújvárosi Túra Motor Klub - dtmk.dumaujvaros.hu
Pumigumi
MotorosHolmi