Motorkerékpár A kategória az "A1" megszerzését követő 2 éven belül

Vállalási feltételek és tanulótájékoztató "A" kategóriás tanulók részére, az "A1" kategória megszerzését követő 2 éven belül
A 24/2005. (lV. 21.) GKM rendelet 2 melléklete alapján összeállítva.

 1. Képzőszerv neve: Németh László Motoros és Autósiskola
  Képzőszerv címe: 7020 Dunaföldvár Vörösmarty u. 8.
  Képzőszerv telefonszáma: 06-20-9-132-751

 2. A cég formája: egyéni vállalkozás

 3. Az iskolavezető neve: Németh László

 4. Az ügyfélfogadó helyiség címe: 7020 Dunaföldvár Vörösmarty u. 8.
  Az ügyfélfogadó telefonszáma: 06-20-9-132-751
  Az ügyfélfogadás időpontja: Kedd, Csütörtök  16:00-20:00 óráig

  Képzőszerv honlapjának címe : http://www.dmotorosiskola.hu

  Képzési engedély száma: KGHF/13995-1/2020-ITM


 5. Telephelyeink nincsenek.

 6. A tanfolyamra való felvétel módja: személyesen vagy telefonon történő jelentkezés.

 7. PÁV vizsgálat nem szükséges.

 8. A tanfolyamra történő felvétel feltételei:

  • 24. életévét betöltötte, vagy annál 6 hónappal fiatalabb,

  • alapfokú iskolai végzettségéről nyilatkozik hogy elvégezte, és az erről szóló bizonyítványát a képzőszerv megbízottjának - fénymásolat készítése céljából - átadta,

  • a már meglévő "A1" kategóriás vezetői engedélyét a képzőszerv megbízottjának - fénymásolat készítése céljából - átadta,

  • valamint a tanuló meghatalmazza a képzőszervet adatainak kezelésére, a tanfolyam- és vizsgaügyintézés során.

  Vizsgára az a személy bocsátható, aki a tanfolyamot elvégezte, a korhatári feltételeknek megfelel, és a szükséges vizsgadíjat befizette.

  A vizsgaigazolás kiállításának feltétele, hogy a tanuló a Magyar Vöröskereszt által kiállított elsősegély-nyújtási ismeretek tantárgyból szerzett sikeres vizsgával és az erről szóló dokumentummal, illetve megfelelő egészségügyi végzettséggel rendelkezzen.

 9. A tanfolyam tantárgyai:

  • Gyakorlati oktatás (és óraszámai): alapoktatás (6 óra), városi vezetés (8 óra), országúti vezetés (2 óra), vizsga (1 óra).

   A forgalmi vizsgára bocsátás feltétele, hogy a tanuló a gyakorlati oktatás során minimum 16 órát vezessen, és ez idő alatt legalább 240 km-t tegyen meg.

 10. A tanuló motorkerékpár típusa:

  • Honda Hornet 600

                                    

   

 11. A gyakorlati foglalkozásról hiányozni nem lehet.

  A gyakorlati oktatóval megbeszélt helyen és időben történő gyakorlati vezetésnek amennyiben akadályozó tényezői vannak, a tanuló a vezetés megkezdése előtt 24 órával köteles az oktatóját értesíteni.

 12. Tanfolyami és vizsgadíjak:

  • A gyakorlati oktatás díja(17X4600): 78200- Ft.

   Saját motorral (17X4100Ft): 69700Ft

  • A gyakorlati oktatás pótórájának óradíja: 4600- Ft.

  • Járműkezelési vizsga díja: 4.700- Ft.

  • Forgalmi vizsga díja: 11.000- Ft.

 13. Mentességek:
  Az elsősegély-nyújtó vizsga alól mentesül az a személy, aki a 24/2005. GKM rendelet 3. melléklet 4.1.4. pontja alá tartozó végzettséggel rendelkezik, és az erről szóló okiratot bemutatja.

 14. Amennyiben a tanuló más képzőszervnél kívánja tovább folytatni a tanulmányait, tanuló áthelyező lapot kell kitöltenie három példányban, amelyet a képzőszerv az esetleges hátralékok rendezését követően hagy jóvá. Az igénybe nem vett vizsgadíj illetve szolgáltatás díját a képzőszerv a tanuló szerződésben foglaltak szerint visszafizeti.

 15. Gyakorlati oktatás helye: Dunaújváros belterülete és környéke.

 16.   A szükség szerinti pótórákra a gyakorlati oktató tesz javaslatot, melynek díját a képzőszerv pénztárában kell befizetni, vagy utalni is lehet az alábbi számlára:                 OTP  11773535 - 00262550 Ennek díja óránként: 4600- Ft.

 17. A képzési engedélyt kiadó hatóság megnevezése: Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége
  Címe: 8000 Székesfehérvár, Sárkeresztúri út 12.  
  Telefon: 06-22-512-887

 18. A vizsgázó jogai és kötelezettségei:

  • A vizsgázónak a vizsgán pontosan, az előírt okmányok birtokában, az erkölcsi normáknak, az évszaknak és a járművezetésnek megfelelő öltözetben kell megjelennie.

  • A vizsgázónak a 10 percen túl történő késés esetén a vizsgadíj megfizetésével új vizsgaidőpontot kell kérnie.

 19. Vizsgadíjak:

  • Járműkezelési vizsga díja: 4.700- Ft.

  • Forgalmi vizsga díja: 11.000- Ft.

  Ezek befizetése a képzőszerv pénztárában történik meg, a tanfolyami beiratkozással egyidejűleg,vagy utalni is lehet az alábbi számlára:                                                    OTP  11773535 - 00262550

 20. A vezetői engedély átvételével kapcsolatos előírások:

  • Valamennyi sikeres vizsga elvégzését követően, három munkanap elteltével a Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége a vizsgázó, vagy valamely családtagja részére átadja a vizsgaigazolást, meghatalmazással.


Induló tanfolyamok
KRESZ tanulás otthon
Dunaújvárosi Túra Motor Klub - dtmk.dumaujvaros.hu
Pumigumi
MotorosHolmi