"A2" kategória az "A1" kategória megszerzését követő 2 éven belül

Vállalási feltételek és tanulótájékoztató "A2" kategóriás tanulók részére, az "A1" kategória megszerzését követő 2 éven belül
A 24/2005. (lV. 21.) GKM rendelet 2 melléklete alapján összeállítva.

1.   Képzőszerv neve: Németh László Motoros és Autósiskola
      Képzőszerv címe: 7020 Dunaföldvár Vörösmarty u. 8.
      Képzőszerv telefonszáma: 06-20-9-132-751

2.   A cég formája:egyéni vállalkozás

3.   Az iskolavezető neve: Németh László

4.   Az ügyfélfogadó helyiség címe: 7020 Dunaföldvár Vörösmarty u. 8.
      Az ügyfélfogadó telefonszáma: 06-20-9-132-751
      Az ügyfélfogadás időpontja: Kedd, Csütörtök 16:00-20:00 óráig

     Képzőszerv honlapjának címe : http://www.dmotorosiskola.hu

     Képzési engedély száma: KGHF/13995-1/2020-ITM

   

 

5.      Telephelyeink nincsenek.

6.    A tanfolyamra való felvétel módja: személyesen vagy telefonon történő jelentkezés.

7.      PÁV vizsgálat nem szükséges.

8.      A tanfolyamra történő felvétel feltételei:

        18. életévét betöltötte, vagy annál 6 hónappal fiatalabb,

        alapfokú iskolai végzettségéről nyilatkozik hogy elvégezte, és az erről szóló bizonyítványát a képzőszerv megbízottjának - fénymásolat készítése céljából - átadta,

        a már meglévő "A1" kategóriás vezetői engedélyét a képzőszerv megbízottjának - fénymásolat készítése céljából - átadta,

        valamint a tanuló meghatalmazza a képzőszervet adatainak kezelésére, a tanfolyam- és vizsgaügyintézés során.

Vizsgára az a személy bocsátható, aki a tanfolyamot elvégezte, a korhatári feltételeknek megfelel, és a szükséges vizsgadíjat befizette.

A vizsgaigazolás kiállításának feltétele, hogy a tanuló a Magyar Vöröskereszt által kiállított elsősegély-nyújtási ismeretek tantárgyból szerzett sikeres vizsgával és az erről szóló dokumentummal, illetve megfelelő egészségügyi végzettséggel rendelkezzen.

9.      A tanfolyam tantárgyai:

        Gyakorlati oktatás (és óraszámai): alapoktatás (4 óra), városi vezetés (6 óra), országúti vezetés (2 óra), vizsga (1 óra).

A forgalmi vizsgára bocsátás feltétele, hogy a tanuló a gyakorlati oktatás során minimum 12 órát vezessen, és ez idő alatt legalább 180 km-t tegyen meg.

10.  A tanuló motorkerékpár típusa:

        Suzuki Gs500

11.  Az elméleti foglalkozásról hiányozni nem lehet.
Az esetlegesen bekövetkezett hiányzás esetén pótfoglalkozás beiktatása szükséges.

A gyakorlati foglalkozásról hiányozni nem lehet.
A gyakorlati oktatóval megbeszélt helyen és időben történő gyakorlati vezetésnek amennyiben akadályozó tényezői vannak, a tanuló a vezetés megkezdése előtt 24 órával köteles az oktatóját értesíteni.

12.  Tanfolyami és vizsgadíjak:

        A gyakorlati oktatás díja(13X4600): 59800- Ft.

        Saját motorral (13X4100Ft):53300Ft

        A gyakorlati oktatás pótórájának óradíja: 4600- Ft.

        Járműkezelési vizsga díja: 4700- Ft.

        Forgalmi vizsga díja: 11000- Ft.

13.  Mentességek:
Az elsősegély-nyújtó vizsga alól mentesül az a személy, aki a 24/2005. GKM rendelet 3. melléklet 4.1.4. pontja alá tartozó végzettséggel rendelkezik, és az erről szóló okiratot bemutatja.

14.  Amennyiben a tanuló más képzőszervnél kívánja tovább folytatni a tanulmányait, tanuló áthelyező lapot kell kitöltenie három példányban, amelyet a képzőszerv az esetleges hátralékok rendezését követően hagy jóvá. Az igénybe nem vett vizsgadíj illetve szolgáltatás díját a képzőszerv a tanuló szerződésben foglaltak szerint visszafizeti.

15.  Gyakorlati oktatás helye: Dunaújváros belterülete, és környéke.

16.  A szükség szerinti pótórákra a gyakorlati oktató tesz javaslatot, melynek díját a képzőszerv pénztárában kell befizetni, vagy utalni is lehet az alábbi számlára:                   OTP  11773535 - 00262550 Ennek díja óránként: 4600- Ft.

17.    A képzési engedélyt kiadó hatóság megnevezése: Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége
Címe: 8000 Székesfehérvár, Sárkeresztúri út 12.  
Telefon: 06-22-512-887

18.  A vizsgázó jogai és kötelezettségei:

        A vizsgázónak a vizsgán pontosan, az előírt okmányok birtokában, az erkölcsi normáknak, az évszaknak és a járművezetésnek megfelelő öltözetben kell megjelennie.

        A vizsgázónak a 10 percen túl történő késés esetén a vizsgadíj megfizetésével új vizsgaidőpontot kell kérnie.

19.  Vizsgadíjak:

        Járműkezelési vizsga díja: 4700- Ft.

        Forgalmi vizsga díja: 11000- Ft.

Ezek befizetése a képzőszerv pénztárában történik meg, a tanfolyami beiratkozással egyidejűleg,vagy utalni is lehet az alábbi számlára:  

OTP  11773535 - 00262550

20.  A vezetői engedély átvételével kapcsolatos előírások:

        Valamennyi sikeres vizsga elvégzését követően, három munkanap elteltével a Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége a vizsgázó, vagy valamely családtagja részére átadja a vizsgaigazolást, meghatalmazással.

Induló tanfolyamok
KRESZ tanulás otthon
Dunaújvárosi Túra Motor Klub - dtmk.dumaujvaros.hu
Pumigumi
MotorosHolmi