AM (AM kategória)

Vállalási feltételek és tanulótájékoztató "AM" kategóriás tanulók részére
A 24/2005. (lV. 21.) GKM rendelet 2 melléklete alapján összeállítva.

1.      Képzőszerv neve: Németh László Motoros és Autósiskola
         Képzőszerv címe: 7020 Dunaföldvár Vörösmarty u. 8.
         Képzőszerv telefonszáma: 06-20-9-132-751

2.      A cég formája: egyéni vállalkozás

3.      Az iskolavezető neve: Németh László

4.      Az ügyfélfogadó helyiség címe: 7020 Dunaföldvár Vörösmarty u. 8.
         Az ügyfélfogadó telefonszáma: 06-20-9-132-751
         Az ügyfélfogadás időpontja: Kedd, Csütörtök  16:00-20:00 óráig

         Képzőszerv honlapjának címe : http://www.dmotorosiskola.hu

         Képzési engedély száma:KGHF/13995-1/2020-ITM

         

5.      Telephelyeink nincsenek.

6.      A tanfolyamra való felvétel módja: személyesen vagy telefonon történő jelentkezés.

7.      PÁV vizsgálat nem szükséges.

8.      A tanfolyamra történő felvétel feltételei:

·         14. életévét betöltötte, vagy annál 6 hónappal fiatalabb,

·         valamint a tanuló meghatalmazza a képzőszervet adatainak kezelésére, a tanfolyam- és vizsgaügyintézés során.

Vizsgára az a személy bocsátható, aki a tanfolyamot elvégezte, a korhatári feltételeknek megfelel, és a szükséges vizsgadíjat befizette.

A vizsgaigazolás kiállításának feltétele, hogy a tanuló a Magyar Vöröskereszt által kiállított elsősegély-nyújtási ismeretek tantárgyból szerzett sikeres vizsgával és az erről szóló dokumentummal, illetve megfelelő egészségügyi végzettséggel rendelkezzen.

9.      A tanfolyam tantárgyai:

·         Elméleti tantárgyak (és óraszámai): közlekedési ismeretek (20 óra). Az elméleti oktatás általában hétvégén történik 4×45 perc tanórát tartalmaz.

·         Gyakorlati oktatás (és óraszámai): alapoktatás (4 óra), városi vezetés (6 óra).

A forgalmi vizsgára bocsátás feltétele, hogy a tanuló a gyakorlati oktatás során minimum 10 órát vezessen, és ez idő alatt legalább 100 km-t tegyen meg.

10.  A tanuló moped típusa: Yamaha jog és Gilera Eaglet típusú segédmotor

                                  

11.  Az elméleti foglalkozásról hiányozni nem lehet.
Az esetlegesen bekövetkezett hiányzás esetén pótfoglalkozás beiktatása szükséges.

A gyakorlati foglalkozásról hiányozni nem lehet.
A gyakorlati oktatóval megbeszélt helyen és időben történő gyakorlati vezetésnek amennyiben akadályozó tényezői vannak, a tanuló a vezetés megkezdése előtt 24 órával köteles az oktatóját értesíteni.

12.  .      A tanfolyamok díja:

Az elméleti tandíj: 20 000 Ft

Az e-learning képzés tandíja: 25 000 Ft. Ebben benne foglaltatik a tantermi képzésen való esetleges részvétel díja is - amennyiben az adott időszakban, amikor a tanuló e-learning képzésen vesz részt, van tantermi tanfolyamunk is.

A gyakorlati oktatás óradíja: 3500Ft/ óra/ 50perc

A gyakorlati oktatás óradíja (saját motorral):3000Ft/ óra/ 50perc

       A gyakorlati pótóra díja: 3500 Ft/ óra/ 50perc

A gyakorlati pótóra díja (saját motorral):3000Ft/ óra/ 50perc

 

Képzési igazolással érkező tanulók:

A  gyakorlati oktatás óradíja: 4000 Ft/óra/50 perc. 

A gyakorlati oktatás óradíja (saját motorral):3500Ft/ óra/ 50perc

       Részükre a pótóra díja: 4000 Ft/óra/50 perc

Részükre a pótóra díja(saját motorral):: 3500 Ft/óra/50 perc

         Saját motor használatánál, papírjairól a tanulónak kell gondoskodnia.

         (Kötelező biztosítás)

·         A gyakorlati oktatás pótórájának óradíja: 3500- Ft.

·         Elméleti (KRESZ) vizsga díja: 5000- Ft.

·         Rutin vizsga díja: 3600- Ft. 

·         Forgalmi vizsga díja: 3600- Ft.

13.  Mentességek:
Az elsősegély-nyújtó vizsga alól mentesül az a személy, aki a 24/2005. GKM rendelet 3. melléklet 4.1.4. pontja alá tartozó végzettséggel rendelkezik, és az erről szóló okiratot bemutatja.

14.  Amennyiben a tanuló más képzőszervnél kívánja tovább folytatni a tanulmányait, tanuló áthelyező lapot kell kitöltenie három példányban, amelyet a képzőszerv az esetleges hátralékok rendezését követően hagy jóvá. Az igénybe nem vett vizsgadíj illetve szolgáltatás díját a képzőszerv a tanuló szerződésben foglaltak szerint visszafizeti.

15.  Elméleti oktatás helye: 7020 Dunaföldvár Vörösmarty u. 8.
Gyakorlati oktatás helye: Dunaújváros belterülete.

16.  A szükség szerinti pótórákra a gyakorlati oktató tesz javaslatot, melynek díját a képzőszerv pénztárában kell befizetni, vagy utalni is lehet az alábbi számlára:                              OTP  11773535 - 00262550 Ennek díja óránként: 3500- Ft.

17.  A képzési engedélyt kiadó hatóság megnevezése: Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége
Címe: 8000 Székesfehérvár, Sárkeresztúri út 12.  
Telefon: 06-22-512-887

18.  A vizsgázó jogai és kötelezettségei:

·         A vizsgázónak a vizsgán pontosan, az előírt okmányok birtokában, az erkölcsi normáknak, az évszaknak és a járművezetésnek megfelelő öltözetben kell megjelennie.

·         A vizsgázónak a 10 percen túl történő késés esetén a vizsgadíj megfizetésével új vizsgaidőpontot kell kérnie.

19.  Vizsgadíjak:

·         Elméleti (KRESZ) vizsga díja: 4600- Ft.

·         Rutin vizsga díja: 3600- Ft.

·         Forgalmi vizsga díja: 3600- Ft.

Ezek befizetése a képzőszerv pénztárában történik meg, a tanfolyami beiratkozással egyidejűleg,vagy utalni is lehet az alábbi számlára:                                                              OTP  11773535 - 00262550

20.  A vezetői engedély átvételével kapcsolatos előírások:

·         Valamennyi sikeres vizsga elvégzését követően, három munkanap elteltével a Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége a vizsgázó, vagy valamely családtagja részére átadja a vizsgaigazolást, meghatalmazással.

 

 

 

 

 

Induló tanfolyamok
KRESZ tanulás otthon
Dunaújvárosi Túra Motor Klub - dtmk.dumaujvaros.hu
Pumigumi
MotorosHolmi